De Click


DeClick komt naar jouw buurthuis, jongerencentrum of dorpshuis, met alles wat nodig is om digitaal muziek te produceren. Samen vormen we productieteams (Clicks) waarmee je aan de slag gaat om elkaars muziek beter te maken en van elkaar te leren.